Báo chí nói về LioFlower

[BÁO 24H] - Đặt hoa online giao siêu tốc 45 phút lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Rào cản lớn nhất khi đặt hoa online chính là vấn đề thời gian giao hàng. Gần đây, LioFlower ra mắt dịch vụ giao hàng siêu tốc 45 phút, rút ngắn một nửa thời gian giao hàng so với shop hoa truyền thống...

[BÁO CAFEF] - LioFlower: Shop hoa giao hàng 45p, chỉ bằng một nửa thời gian so với truyền thống

Công nghệ là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của shop hoa tươi LioFlower. Gần đây, LioFlower đã chính thức triển khai hệ thống giao hàng 45 phút, rút ngắn một nửa thời gian so với truyền thống...

[Tin 247] - LioFlower: Shop hoa đầu tiên tại Việt Nam có thể giao hàng siêu tốc trong 45 phút

Bằng việc áp dụng những công nghệ hiện đại vào hệ thống quản trị, LioFlower giờ đây đã có thể triển khai hệ thống giao hoa siêu tốc trong 45 phút - rút ngắn một nửa thời gian so với truyền thống...