I. Chính sách đổi hoặc trả hàng (Gọi tắt là chính sách đổi trả)

Những trường hợp được đổi hoặc trả hàng

  • Hoa bị hư hại trong quá trình vận chuyển…
  • Hoa giao không đúng mẫu mã, loại mà khách đã đặt.

Nếu phát hiện những trường hợp trên, quý khách vui lòng không nhận hàng và yêu cầu nhân viên giao nhận của chúng tôi xác nhận tình trạng hàng hóa ngay tại chỗ và yêu cầu đổi trả.

Chúng tôi không chấp nhận hoàn tiền khi trả lại hàng hóa. Nhưng chúng tôi chấp nhận cho đổi hàng với những điều kiện sau đây:

  • Hàng hóa phải được gửi trả trong vòng 1h kể từ lúc nhận hàng.
  • Hàng hóa phải còn trong điều kiện tốt như lúc giao hàng và còn nguyên mạc, nguyên tem.
  • Hàng hóa thay thế nên có giá tương đương món hàng được đổi lại vì chúng tôi không chấp nhận trả lại tiền thừa cho sản phẩm có giá thấp hơn. Nhưng bạn có thể sử dụng tiền thừa đó để cộng dồn cho lần mua sau.

Hình thức hoàn trả: Sẽ đổi mới sản phẩm cho khách hàng đã đồng ý, trường hợp không còn sản phẩm hàng hóa đó trong kho, Chuyển khoản lại % bồi thường thỏa thuận trên giá trị đơn hàng. Cao nhất là 50% thông qua các hình thức như: tiền mặt tại công ty hoặc chuyển khoản cho khách hàng.

  • Lưu ý: Công ty sẽ chịu chi phí vận chuyển cho việc đổi trả nếu xác nhận lỗi đó thuộc về công ty.